REKLAMATIONS-ANMÄLAN

Reklamations-anmälan till Sunnerbo Fönster AB

För snabb hantering ber vi er fylla i nedan blankett och skicka det till oss inkl foto. Obs! * markerade objekt måste fyllas i

*Sunnerbo ordernummer:
*Leveransvecka:
*Reklamationsdatum

Anmälare

*Namn och Efternamn
*Telefon
Email
Foto bifogas?
Ladda upp foto:
Tot. Max 4MB
Övrig info

Kund

*Namn och Efternamn
*Gatuadress
*Postnummer
*Ort
*Hemtelefon
*Mobiltelefon

Reklamationen avser

Littra:
Littra:
Littra:
Littra:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Felbeskrivning:
Felbeskrivning:
Felbeskrivning:
Felbeskrivning:

Skada

Transportskada?

Obs! om Ja; kopia på signerad fraktsedel (av chaufför) skall bifogas samt foto, genom att klicka på Ja alternativet nedan!

Transportskada:
Foto bifogas?
Ladda upp foto:
Tot. 4MB
Om Nej; ge en rimlig förklaring till trolig orsak nedan:

Glas

Se, Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas, utgiven av Svensk Planglasförening. Utdrag: Defekter i glas skall vara synliga på minst tre meters avstånd och i normalt dagsljus samt vinkelrätt emot glaset (ej direkt solljus eller i speciell vinkel).

Felaktig anmälan

Vänligen kontrollera felet, om anmälan visar sig vara ett fel som uppkommit av andra orsaker än tillverkningsfel, debiteras anmälaren en kostnad, lägst 1600 kronor.