Produkter Ytterdörrar

SY108 klarglas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

MENY INNERDÖRRAR

Contur Innerdörrar
Klicka här

Formpressade
Innerdörrar
Klicka här

Allmoge Massiva
Innerdörrar
Klicka här

Släta Innerdörrar
Klicka här

SY109 klarglas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY110

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY111 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY112 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY113 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY114

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY121

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY123 sotat glas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY127 sotat glas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY128 sotat glas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY129 sotat glas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY130 frostat glas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY131 klarglas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY132 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY133 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY134 sotat glas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY135 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY137 sotat glas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY140 klarglas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY141

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY142 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY143 cotswold

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY144

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY145 klarglas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY146

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

SY138 klarglas

Altandörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Endast vit

SY139 klarglas

Spårmönstrad utsidan, slät insida
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,10×20,21
U-värde tät: 0,62
Standard vit NCS S0502-Y

Klimatdörr

Klimatdörr
Låshus DL712
Klassning Ei30/35db
Dörrtjocklek 63mm
U-värde 1,3
8, 9,10×20, 21

Loftgångsdörr

Loftgångsdörr
Låshus DL9192
Klassning Ei30/35db
Dörrtjocklek 78mm
U-värde 0,88
8, 9,10×20, 21

SY101

Kampanjdörrar
Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9×20, 9×21, 10×21

SY102

Kampanjdörrar
Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9×20, 9×21, 10×21

SY103 cotswold

Kampanjdörrar
Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9×20, 9×21, 10×21

SY104 cotswold

Kampanjdörrar
Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9×20, 9×21, 10×21

SY105 klarglas

Kampanjdörrar
Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9×20, 9×21, 10×21

SY106 klarglas

Kampanjdörrar
Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9×20, 9×21, 10×21

SY107 klarglas

Kampanjdörrar
Låshus Dorma 912
Slät insida
Dörrtjocklek 63mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
U-värde 0,77-1,0
9×20, 9×21, 10×21

SY136 klarglas/steppat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY124 klarglas/steppat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY125 klarglas/steppat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY126 klarglas/steppat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY201 utanpåliggande list

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY202 klarglas/utanpåliggande list

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY203 utanpåliggande list

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY204 klarglas/utanpåliggande list

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY301 ek/laminat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY302 sotat glas ek/laminat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY303 sotat glas ek/laminat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg

SY304 sotat glas ek/laminat

Laminat dörrar
Låshus Dorma 9192
Slät insida
Dörrtjocklek 78mm
9,19×20,21
Standard vit NCS S0502-Y
Kulör mot tillägg