Insektsnät

Ladda ner

Insektsnät

För montering in- eller utvändigt på fönsterkarm, innerkarm eller på väggen utanför smygen. Om fönstret öppnas utåt, ska rullgardinsfönstret monteras på insidan och vice versa.

Montering

Placering
√ Om din dörr öppnas inåt, ska nätdörren monteras utvändigt.
√ Om din dörr öppnas utåt, ska nätdörren monteras invändigt.
√ Kassetten kan monteras på höger eller vänster sida av dörrkarmen. Det är dock lämpligast att montera den på samma sida som dörrens gångjärn.
√ Tröskeln och karmöverstycket måste ha en höjd av minst 2,5 cm för montering av skenorna. (Tips: öka tröskelns höjd eller tillverka en ny om så behövs för monteringen av skenan.)

Måttbestämning

Mätning av höjden
√ Mät upp döröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden
√ Mät upp döröppningens bredd inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 105 cm.