REKLAMATIONS-ANMÄLAN

Reklamations-anmälan till Sunnerbo Fönster AB

För snabb hantering ber vi er fylla i nedan blankett och skicka det till oss inkl foto. Obs! * markerade objekt måste fyllas i

*Sunnerbo ordernummer:
Field is required!
*Leveransvecka:
Field is required!
*Reklamationsdatum
Field is required!

Anmälare

*Namn och Efternamn
Field is required!
*Telefon
Field is required!
Email
Field is required!
Foto bifogas?
Field is required!
Ladda upp foto:
Tot. Max 4MB
Field is required!
Övrig info
Field is required!

Kund

*Namn och Efternamn
Field is required!
*Gatuadress
Field is required!
*Postnummer
Field is required!
*Ort
Field is required!
*Hemtelefon
Field is required!
*Mobiltelefon
Field is required!

Reklamationen avser

Littra:
Field is required!
Littra:
Field is required!
Littra:
Field is required!
Littra:
Field is required!
Antal:
Field is required!
Antal:
Field is required!
Antal:
Field is required!
Antal:
Field is required!
Felbeskrivning:
Field is required!
Felbeskrivning:
Field is required!
Felbeskrivning:
Field is required!
Felbeskrivning:
Field is required!

Skada

Transportskada?

Obs! om Ja; kopia på signerad fraktsedel (av chaufför) skall bifogas samt foto, genom att klicka på Ja alternativet nedan!

Transportskada:
Field is required!
Foto bifogas?
Field is required!
Ladda upp foto:
Tot. 4MB
Field is required!
Om Nej; ge en rimlig förklaring till trolig orsak nedan:
Field is required!

Glas

Se, Riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering av planglas, utgiven av Svensk Planglasförening. Utdrag: Defekter i glas skall vara synliga på minst tre meters avstånd och i normalt dagsljus samt vinkelrätt emot glaset (ej direkt solljus eller i speciell vinkel).

Felaktig anmälan

Vänligen kontrollera felet, om anmälan visar sig vara ett fel som uppkommit av andra orsaker än tillverkningsfel, debiteras anmälaren en kostnad, lägst 1600 kronor.