Produkter Fönster – Fönsterdörrar

Ladda ner

Våra
Fönsterdörrar

-praktisk i full frihet

Fönsterdörrar

Fönsterdörr kan fås i många olika utförande. Allt från helglasade till bröstning i olika höjder. Lämpligen låter man det fönster som sitter i anslutning med dörren bestämma bröstningshöjden. Fönsterdörrar har tröskel med tröskelnos i aluminium samt gångjärn med bakkantsäkring. Dubbla hakkolvar och dubbla kilkolvar i spanjoletten. Pardörrar levereras med spanjolett i båda dörrarna som standard. Dorma låscylindrar med lång medbringare rekommenderas; invändig DC521 SE och utvändig DC501 SE samt både in- och utvändigt DC5010 SE.

OBS! Om ASSA låscylindrar ur 1200- och 1300-serien monteras, kan problem uppstå med att nyckeln tar emot dörrkarmen.

Dubbla hakkolvar och kilkolvar som standard.

Gångjärnen är justerbara och har bakkantssäkring.

Tröskel med tröskelnos i aluminium